วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 

VDO เครื่องอ่านไมโครชิฟ ALLFLEX รุ่น RS420