วิธีการสั่งซื้อสินค้า 

 
 

No. ID: U-0600/05

ชุดสำหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบธรรมดา (โพรบแบน)

Automatic Veterinary  Blood Pressure Set
ชุดวัดความดันโลหิตสัตว์  
Probe แบนใช้สำหรับพื้นผิวโดยเฉพาะv

 
Detail ->             

฿30,000.00 
 
 
PROMOTION
 
 

เข็มและกระบอกฉีดมินิไมโครชิฟ (รุ่นใหม่)

ไมโครชิพจะบรรจุรหัส หมายเลขที่ใช้กันทั่วโลก โดยไม่มีการซํ้าเลขหมาย มีวัตถุประสงค์ คือ การทำหมายเลขประจำตัวสัตว์ ในระบบที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และป้องกันการทำซํ้าหรือปลอมหมายเลขได้ เพื่อการระบุตัวตนของสัตว์ตัวนั้นๆหากมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือ จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง