วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน '60

พบสินค้าราคาพิเศษมากมายที่ บูธกิสส์ฯ B6 - B8 ที่เดิมที่เคยคุ้นใจ
สินค้า โคเนื้อ โคนม ฟาร์มปศุสัตว์ สุกร ไก่ ปลา ม้า แพะ ฯลฯ พร้อมให้ท่านได้เข้ามาเลือกซื้อ
พร้อมลุ้นรับของรางวัล จับแจกมากมาย !!